მსუბუქი ფოლადის სახლები

Kop 52M2
Kayabasi 72M2
Ergan 80m2
Mencuna 141m2